Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

| |
  
Rynek Główny 35, tel. (+48 12) 422 99 22, www.mhk.pl

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. Powstało w 1899 roku jako Archiwum Akt Dawnych, gromadząc wszelkie pamiątki związane z dziejami i kulturą Krakowa. Współczesna działalność naukowo-kolekcjonerska pozwoliła na stworzenie kilku specjalistycznych oddziałów:
 • Krzysztofory - "Z Dziejów i Kultury Krakowa"
 • Dom pod Krzyżem - "Dzieje teatru krakowskiego"
 • Stara Synagoga - "Dzieje i kultura Żydów krakowskich"
 • Apteka pod Orłem - "Apteka pod Orłem"
 • Ulica Pomorska - "Dzieje Krakowa w latach 1939-1956"
 • Celestat - "Dzieje Krakowskiego Bractwa Kurkowego"
 • Kamienica Hipolitów - "Dom Mieszczański"
 • Zwierzyniecki Salon Artystyczny
 • Wieża Ratuszowa
 • Barbakan

  Pałac "Krzysztofory"
  Rynek Główny 35, tel. (+48 12) 422 99 22

  Czynne: sezon zimowy - pon, wt nieczynne, śr 9:00 - 16:00, czw 11:00 - 18:00, pt 9:00 - 16:00, sob 9:00 - 16:00 wstęp wolny, ndz 9:00 - 16:00, wystawa czasowa nieczynna w 3. niedzielę, wystawa stała nieczynna w drugą niedzielę ; sezon letni od maja do października - pon, wt nieczynne, śr, czw, pt, 10:00 - 17:30, sob 10:00 - 17:30 wstęp wolny, ndz 10:00 - 17:30, wystawa czasowa nieczynna w 3. niedzielę, wystawa stała nieczynna w drugą niedzielę
 • Krakowskie pałace od wielu lat urzekają zarówno krakowian, jak i turystów swoją magią i bogatą przeszłością. W jednym z nich - niegdysiejszej siedzibie wielu znamienitych rodów magnackich; miejscu częstych wizyt monarchów, powstańców, artystów i polityków, zwanym " pod Krzysztofory", zlokalizowano stałą ekspozycję ilustrującą ważne tematy z dziejów miasta od jego założenia aż po czasy II Rzeczpospolitej - wystawę "Z dziejów i kultury Krakowa".

  Celestat
  ul. Lubicz 16, tel. (+48 12) 429 37 91

  Czynne: sezon zimowy - pon nieczynne, wt, śr 9:00 - 16:00, czw 11:00 - 18:00, pt 9:00 - 16:00, sob 9:00 - 16:00 wstęp wolny, ndz 9:00 - 16:00 czynne tylko w 2. niedzielę; sezon letni od maja do października - pon nieczynne, wt, śr, czw, pt 9:30 - 17:00, sob 9:30 - 17:00 wstęp wolny, ndz 9:30 - 17:00 czynne tylko w 2. niedzielę
  Wystawa "Z dziejów krakowskiego Bractwa Kurkowego"
  Wystawa jest jedyną tego typu w Europie. Najcenniejszym prezentowanym zabytkiem jest srebrny Kur Bractwa Kurkowego, stanowiący insygnium władzy króla kurkowego.

  Barbakan
  Tel. (+48 12) 422 98 77

  Czynne: od maja do października codziennie10:30 - 18:00, sezon zimowy - nieczynne
  Krakowski Barbakan jest gotycką budowlą z siedmioma wieżyczkami i z otworami dla artylerii. Jest niezwykłym zabytkiem architektury obronnej. Został zbudowany na planie niepełnego koła i pierwotnie był połączony z Bramą Floriańską specjalną "szyją". Jego średnica wewnątrz murów wyniosła 24,4 metry, zaś po ich stronie zewnętrznej było to już ponad 30 metrów. Kiedyś otaczała go półkolista fosa o szerokości 26 metrów i głębokości dochodzącej do 6 metrów. Z czasem, w wyniku dokonywanej rozbudowy miasta, została ona zasypana.

  Dom Śląski
  ul. Pomorska 2, tel. (+48 12) 633 14 14

  Czynne: pon - pt, 3. sob i ndz miesiąca 9:00 - 15:30, 3. pon i wt miesiąca nieczynne; wstęp wolny
  Dom Śląski wybudowany został w 1936 roku jako miejsce integracji Śląska z Macierzą. W czasie II wojny światowej zamieniona go na siedzibę gestapo, gdzie odbywały się przesłuchania więźniów. Od tej pory stał się symbolem męczeństwa.
  Wystawa:
  Walka i męczeństwo w latach 1939 - 1956

  Dom pod Krzyżem
  ul. Szpitalna 21, tel. (+48 12) 422 68 64

  Czynne: sezon zimowy - pon nieczynne, wt 9:00 - 16:00, śr 11:00 - 18:00, czw, pt 9:00 - 16:00, sob 9:00 - 16:00 wstęp wolny, ndz 9:00 - 16:00 czynne tylko w drugą niedzielę; sezon letni od maja do października - pon nieczynne, wt, śr, czw, pt 10:00 - 17:30, sob 10:00 - 17:30, ndz 10:00 - 17:30 czynne tylko w drugą niedzielę
  Dzieje budynku sięgają czasów średniowiecza, kiedy mieścił się w nim szpital dla ubogich scholarów im. św Rocha. Na parterze budynku zachowała się sala gotycka nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym.
  Wystawa "Dzieje Teatru Krakowskiego" - Głównym celem wystawy Dzieje Teatru Krakowskiego jest zainteresowanie zwiedzających ulotną sztuką teatru, przybliżenie najważniejszych wydarzeń z jej ponad 200 - letniej historii na krakowskich scenach oraz prezentacja znakomitych aktorów, reżyserów, scenografów i dyrektorów, którzy tworzyli jej wizerunek i przynosili chlubę Krakowowi.

  Kamienica Hipolitów
  pl. Mariacki 3, tel. (+48 12) 422 42 19

  Czynne: sezon zimowy - pon, wt nieczynne, śr 9:00 - 16:00, czw 11:00 - 18:00, pt 9:00 - 16:00, sob 9:00 - 16:00 wstęp wolny, ndz 9:00 - 16:00, wystawa czasowa nieczynna w 3. niedzielę, wystawa stała nieczynna w drugą niedzielę ; sezon letni od maja do października - pon, wt nieczynne, śr, czw, pt, 10:00 - 17:30, sob 10:00 - 17:30 wstęp wolny, ndz 10:00 - 17:30, wystawa czasowa nieczynna w 3. niedzielę, wystawa stała nieczynna w drugą niedzielę
  Kamienica Hipolitów nazwę zawdzięcza kupieckiej rodzinie Hipolitów, którzy byli jej właścicielami w XVII. W drugiej połowie tegoż stulecia przeszła na własność Zaleskich, także kupców, a później jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli i lokatorów. Kamienica ma starą, XIV-wieczną metrykę. Była wielokrotnie przebudowywana, czego ślady zachowały się do dzisiaj. Z XIV w. pochodzą piwnice i kamienne portale, z późniejszych czasów - renesansowa kolumna międzyokienna i polichromia, barokowe stiuki Baltazara Fontany i fryz podstropowy, a także drewniane ganki podwórka. Rokoko zostawiło ślad w postaci polichromii, podobnie wiek XIX. Dzisiaj wszystko to, po wieloletniej, gruntownej konserwacji, można podziwiać na wystawie wnętrz.
  Ekspozycja prezentuje mieszczańskie wnętrza od XVII do połowy XX wieku. W aranżacji wykorzystano meble pochodzące z różnych epok, wyroby rzemiosła artystycznego i przedmioty codziennego użytku z bogatej kolekcji Muzeum.

  Wieża Ratuszowa
  Rynek Główny 1, tel. (+48 12) 422 15 04 w. 218

  Czynne: od V do X codziennie od 10:30 do 18:00
  Wieża liczy około 70 metrów wysokości i wraz z Ratuszem powstała najprawdopodobniej na początku XIV wieku. Obecnie wieża jest jedyną pozostałością po budynku ratusza, zburzonym w ramach tzw. porządkowania miasta w 1820 roku.
  Sala parterowa ratusza służyła niegdyś jako miejsce zasobnego skarbca, gdzie przechowywano insygnia władzy rajców oraz cenne przedmioty ze złota, srebra i cyny. Możemy w niej podziwiać unikatowy zestaw znaków kamieniarskich zwanych gmerkami, pochodzący z 1444 roku. Dla zwiedzających pragnących zachować na dłużej wspomnienie wizyty na Wieży Ratuszowej muzeum przygotowało nie lada niespodziankę: możliwość wykonania właśnie w sali parterowej pamiątkowych zdjęć w historycznych strojach. Przestronna sala na pierwszym piętrze, należy do najpiękniejszych wnętrz gotyckich w Krakowie. Restauracja przywróciła mu piękne sklepienie krzyżowo - żebrowe, resztki polichromii i ślady złoceń. Na ścianach znajdują się kamienne ławy, nad którymi w głębokości murów pokazano wnęki zwane almariami. Pomieszczenie III piętra Wieży ma charakter belwederu. Możemy tu podziwiać ekspozycję archiwalnych, niezwykle urokliwych fotografii autorstwa Ignacego Kriegera, Henryka Hermanowicza i Stanisława Kolowcy, prezentujących krakowski Rynek w początkach minionego stulecia oraz olbrzymie zdjęcie zatytułowane "Portret Własny Krakowian Początku Trzeciego Tysiąclecia", wykonane 24 marca 2001 przez Ryszarda Horowitza. Trudny dostęp do kolejnej, najwyższej udostępnianej od niedawna zwiedzającym kondygnacji wynagradza zwiedzającym wspaniały widok na panoramę Krakowa. Istnieje tutaj również możliwość dokładniejszego oglądania miasta z "lotu ptaka" przez zainstalowane w pomieszczeniu lunety. Drugą atrakcją jest znajdujący się na środku stary mechanizm zegara ufundowany przez Izbę Rzemieślniczą. Odwiedzający mają możliwość podziwiania wszystkich jego elementów. Warto dodać, że obecny mechanizm zegara sterowany jest falą radiową, odbierającą sygnały z nadajnika z Mainfligen, co zapewnia mu dokładność chodu zgodną z atomowym wzorcem czasu. W przypadku braku zasilania zegar zatrzymuje się i po ponownym dopływie energii ustawia automatycznie mechanizmy wtórne na właściwy czas. Zegar również sam ustawia sobie zmianę czasu z zimowego na letni. Dzięki tym funkcjom mechanizm właściwie nie wymaga konserwacji ani obsługi.
  W podziemiach pozostały jeszcze mury dawnych piwnic ratusza, które pełniły ongiś różnorakie funkcje. Główne piwnice zajmowała słynna "Piwnica Świdnicka" zwana również "Indiami", gdzie rada miejska na swój dochód sprzedawała piwo i wino. Współcześnie piwnice ratusza również mają dwóch gospodarzy. W podziemiach wieży swoją siedzibę ma scena pod Ratuszem, należąca do Teatru Ludowego oraz kawiarnia.

  Dzieje i kultura Żydów - Stara Synagoga
  ul. Szeroka 24, tel. (+48 12) 422 09 62

  Czynne: sezon zimowy - pon 10:00 - 14:00 wstęp wolny, wt nieczynne, śr, czw 9:00 - 16:00, pt 11:00 - 18:00, sob, ndz 9:00 - 16:00; sezon letni od kwietnia do października - pon 10:00 - 14:00 wstęp wolny, wt, śr, czw, pt, sob, ndz 10:00 - 17:00
  Oddział powstał w 1958 r. Gromadzi zabytki z zakresu historii i kultury Żydów, przede wszystkim te, które są związane z historią i kulturą Żydów krakowskich. Upowszechnia wiedzę o życiu, kulturze i tradycji społeczności żydowskiej poprzez wystawy, działalność edukacyjną, popularyzatorską i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru. Jego bazą lokalową są dwa obiekty: zabytkowa Stara Synagoga na Kazimierzu i Apteka Pod Orłem Tadeusza Pankiewicza w Podgórzu.

  Stara Synagoga
  Jest najstarszą z synagog zachowanych w Polsce. Wzniesiona została w XV wieku na wzór gotyckich synagog niemieckich i czeskich. W 1570 r. została przebudowana przez włoskiego budowniczego Mateusza Gucciego, który nadał jej renesansową formę, zachował jednak poprzedni, dwunawowy plan budowli i odtworzył jej krzyżowo-żebrowe sklepienie. W drugiej połowie XVI wieku i w pierwszej połowie XVII wieku do synagogi dostawiono kolejno przedsionek, dwie modlitewnie dla kobiet i dom zarządu gminy. Całość zabudowań tworzyła centrum religijno-administracyjne gminy żydowskiej na Kazimierzu. Przed I wojną światową i po jej zakończeniu poddawana była wieloetapowej restauracji, projektowanej w latach 1904, 1913 i 1923 przez Zygmunta Hendla. W 1941 r., w okresie tworzenia przez Niemców getta w Krakowie przejęta została przez niemiecki Urząd Powierniczy (Treuhandstelle) i użytkowana następnie jako magazyn. Jej wyposażenie uległo zniszczeniu. Pod koniec 1944 r. runęło jej sklepienie, być może zniszczone świadomie. W latach 1956-1959 została odrestaurowana. Na podstawie porozumienia zawartego 30.10.1959 r. pomiędzy Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, powstało w niej muzeum - Oddział Dziejów i Kultury Żydów, w którym mieści się wystawa stała "Z dziejów i kultury Żydów krakowskich".

  Dzieje i kultura Żydów - Apteka pod Orłem
  Filia oddziału Stara Synagoga
  pl. Bohaterów Getta 18, tel. (+48 12) 656 56 25

  Czynne: sezon zimowy - pon 10:00 - 14:00 wstęp wolny, wt 9:00 - 16:00 nieczynne w każdy pierwszy wtorek miesiąca, śr, czw 9:00 - 16:00, pt 11:00 - 18:00, sob 9:00 - 16:00, ndz nieczynne; sezon letni od maja do października - pon 10:00 - 14:00 wstęp wolny, wt, śr, czw, pt, sob 9:30 - 17:00, ndz nieczynne
  Apteka "Pod Orłem" przy placu Bohaterów Getta 18 (dawniej Mały Rynek, potem plac Zgody) liczy sobie niemal sto lat. Od 1910 r. jej właścicielem był Józef Pankiewicz, a po nim jego syn Tadeusz, który prowadził ją od 1933 r. Przed wojną klientami apteki, jednej z czterech w Podgórzu, byli bez różnicy żydowscy i polscy mieszkańcy dzielnicy. W leki zaopatrywało się w niej m. in. charytatywne towarzystwo opieki nad chorymi "Bikkur Cholim". Gdy w marcu 1941 r. Niemcy utworzyli w Podgórzu getto dla krakowskich Żydów, apteka Pankiewicza przy placu Zgody była jedyną, która znalazła się w jego obrębie, a jej właściciel jedynym Polakiem mającym prawo do stałego w nim przebywania. Apteka stała się miejscem spotkań żydowskich intelektualistów, naukowców i artystów przebywających w getcie. Wkrótce zaczęła też dostarczać mieszkańcom getta rozmaitych środków i medykamentów, pomocnych w uniknięciu deportacji: farby do włosów stosowanej dla odmłodzenia wyglądu, czy luminalu, którym uspakajano dzieci schowane w kryjówkach, lub przemycane w bagażach poza getto. W czasie krwawych akcji wysiedleńczych na placu Zgody w 1942 r. personel apteki bezpłatnie wydawał rannym opatrunki i lekarstwa. Apteczne zakamarki wykorzystywane były jako schowki, ratujące przed deportacją do obozów zagłady. Pankiewicz i jego asystentki, Irena Droździkowska, Aurelia Danek i Helena Krywaniuk, byli łącznikami pomiędzy Żydami w getcie i poza nim przekazując informacje i szmuglowaną żywność. Stawali się też depozytariuszami wartościowych rzeczy powierzanych im przez deportowanych w ostatnich chwilach przed opuszczeniem getta.
  Obecnie mieści się tu wystawa poświęcona tragicznym czasom holocaustu Żydów krakowskich oraz odtworzone częściowo wnętrze apteki Tadeusza Pankiewicza.


  Nowoczensne projekty domĂłw