Zamek w Pieskowej Skale

| |
  

Sułoszowa, informacja i rezerwacja tel./fax (+48 12) 389 60 04

Od XI do III czynne: w dni powszednie z wyjątkiem poniedziałku wejście o 10:30, 11:30 i 14:00 (dla grup także o dowolnej godzinie między 10:00 a 15:30 po rezerwacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem), sobotę, niedzielę i święta 10:00 - 15:30 (ostatnie wejście).

W IV i X czynne: codziennie z wyjątkiem poniedziałku 10:00 - 15:30 (ostatnie wejście)

Od V do IX czynne: w dni powszednie z wyjątkiem poniedziałku 10:00 - 15:30 (ostatnie wejście), sobota, niedziela i święta 10:00 - 17:30 (ostatnie wejście)

Muzeum jest nieczynne: 1 I, w Niedzielę Wielkanocną, 1 XI i 25 XII

Wstęp wolny w piątki z wyjątkiem świątecznych lub poświątecznych.
Zamek powstał w XIV wieku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego i wchodził w skład systemu obronnego na granicy ze Śląskiem. Strażnica ta strzegła także ważnej drogi handlowej łączącej Kraków z Wrocławiem i biegnącej doliną Prądnika. Od końca XIV w. zamek pełnił rolę rezydencji kilku możnych rodów polskich.

Zamek w Pieskowej Skale to najlepiej zachowana rezydencja obronna na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jedyna funkcjonująca jako muzeum. Na skutek burzliwych dziejów zamku nie zachowały się tu historyczne wnętrza, a zbiory artystyczne właścicieli uległy rozproszeniu. Wszystkie prezentowane w muzeum zamkowym eksponaty są własnością Zamku Królewskiego na Wawelu. Nowa aranżacja plastyczna sal muzealnych (wystawę otwarto w 2000 r.) jest dziełem Małgorzaty i Macieja Radnickich. Ekspozycja rozpoczyna się od sali średniowiecznej, dalej znajduje się sala poświęcona sztuce XVI wieku, która zdominowały 3 wielkie tkaniny flamandzkie - gobelin ukazujący Parysa i Helenę na wyspie Kranae pochodzi z utkanej w Delft serii z historią Wojny Trojańskiej i stanowi depozyt katedry wawelskiej, dwa pozostałe przedstawiają gry i zabawy pasterskie oraz niezidentyfikowaną jak dotąd scenę starotestamentową. W sali trzeciej eksponowane są obiekty pochodzące z XVII wieku, a ostatnia, czwarta sala prezentuje dzieła sztuki pochodzące z końca XVII i początku XVIII wieku.

Dwór w Stryszowie
Stryszków, tel. (+48 33) 879 74 89
Czynne: codziennie 9:00 - 16:00
 
XVII-wieczny dwór w Stryszowie, położony w pięknym podgórskim krajobrazie, stanowi przykład skromnej polskiej rezydencji wiejskiej. Stała ekspozycja ukazuje wnętrza mieszkalne z XIX wieku. We dworze są też urządzane wystawy czasowe
 

Ciekawe strony


Informacje o Ojcowie - www.ojcow.pl
Zamek w Pieskowej Skale - www.pieskowaskala.pl
Jasikinia Ciemna - www.ciemna.ojcow.pl
Grota Łokietka - www.grotalokietka.pl
 
Nowoczensne projekty domĂłw