Krakowska komunikacja w czołówce rankingu Forbes

| |
  
Krakowska komunikacja miejska znalazła się wśród najlepszych systemów transportu zbiorowego na świecie, według oceny Forbes.com. Zajęliśmy 9 miejsce, w gronie takich miast jak Hongkong, Berlin, Londyn czy Osaka. Ranking opracowano na podstawie badań australijskiego uniwersytetu w Perth, w którym wzięły udział 84 światowe metropolie.

Pod uwagę brano wielkość inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną, prędkość i czas dojazdu do pracy oraz koszty ponoszone przez użytkowników transportu zbiorowego i samo miasto. Uzyskane w ten sposób dane skorygowano o wartość PKB danego kraju.Forbes docenił rozmach, z jakim Kraków inwestuje w komunikację zbiorową, a także mocno rozwiniętą sieć autobusową. Jak pisze Matt Woolsey z forbes.com, Kraków został wyróżniony z kilku powodów. „Jest jednym z najmniejszych miast uwzględnionych w rankingu i - w przeciwieństwie do wielu innych metropolii - nie doświadczył w ostatniej dekadzie gwałtownej urbanizacji. W rezultacie, inwestycje miasta w system transportowy są większe i bardziej zauważalne. Niewielki stosunkowo obszar i skupiona zabudowa sprawiają, że autobusy są sprawnym i niedrogim środkiem transportu”.

19-11-2008
Nowoczensne projekty domĂłw