Wystawa fotografii Krakowa 1866-1918

| |
  
Do 12 listopada w Pawilonie „Wyspiański 2000” i holu kamiennym Urzędu Miasta Krakowa można oglądać wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Fotografii z okazji 90. rocznicy wyzwolenia Krakowa i odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawa zatytułowana „Rozpoczęte dzieło trwa. Z życia mieszkańców Krakowa w dobie autonomii galicyjskiej 1866-1918 r.”, prezentowana w podziemiach Pawilonu „Wyspiański 2000”, stanowi kronikę ostatniego rozdziału porozbiorowego życia miasta.

Fotografie przedstawiają portrety osób związanych z różnymi dziedzinami życia - od gospodarki, przemysłu po naukę, kulturę i sztukę. Prezentują początki działalności i rozwój instytucji użyteczności publicznej, elektrowni, gazowni, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego a także zakładów dobroczynnych oraz muzeów. Fotografie przypominają także rozwój teatru i jego przemiany, które dały podstawy nowoczesnemu aktorstwu, reżyserii, scenografii.

Wystawa akcentuje jak istotną rolę pełniło wówczas nasze miasto. Przywołuje Kraków jako duchową stolicę, sanktuarium narodowych pamiątek, do którego pielgrzymowali Polacy ze wszystkich zakątków rozdartego zaborami kraju, a także Kraków, jako miejsce, gdzie rozwijały się cenne inicjatywy i przedsięwzięcia ważne dla późniejszej odbudowy kraju. Warto zaznaczyć, że zdjęcia te, to pierwsza fotograficzna dokumentacja życia Krakowa.

05-11-2008
Nowoczensne projekty domĂłw