Zagospodarowanie terenu dawnego obozu w Płaszowie

| |
  
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu dawnego obozu w Płaszowie. Jego zwycięzcy uzyskali akceptację gminy żydowskiej oraz konserwatora zabytków. Realizacja projektu ma się rozpocz±ć w przyszłym roku.

Tymczasem już wkrótce w Płaszowie rozpocznie się poszukiwanie pozostało¶ci dawnego placu apelowego, który być może uda się odtworzyć. Odrestaurowane zostan± także zachowane fragmenty obozowych baraków i warsztatów. Odtworzone zostan± również główne drogi obozowe.15-09-2008