Zagospodarowanie terenu dawnego obozu w Płaszowie

| |
  
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu dawnego obozu w Płaszowie. Jego zwycięzcy uzyskali akceptację gminy żydowskiej oraz konserwatora zabytków. Realizacja projektu ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Tymczasem już wkrótce w Płaszowie rozpocznie się poszukiwanie pozostałości dawnego placu apelowego, który być może uda się odtworzyć. Odrestaurowane zostaną także zachowane fragmenty obozowych baraków i warsztatów. Odtworzone zostaną również główne drogi obozowe.15-09-2008
Nowoczensne projekty domĂłw