Rozbudowa krypty na Skałce

| |
  
Krakowska fundacja "Panteon Narodowy na Skałce" zamierza rozbudować kryptę zasłużonych w klasztorze oo. Paulinów na Skałce. Planowana jest tu również budowa centrum edukacyjnego dla młodzieży.

Ostatnie wolne miejsce w „Panteonie Narodowym” zostało zajęte w 2004 roku przez Czesława Miłosza. Przedstawiciele fundacji podkreślają, że nie chcą, aby w Krakowie powstawały kolejne miejsca pochówku zasłużonych Polaków, stąd potrzeba powiększenia istniejącej krypty. Projekt przebudowy krypty zakłada jej wydłużenie na tyły klasztoru położone tuż nad Wisłą.Kolejnym pomysłem jest stworzenie na Skałce centrum edukacyjnego dla młodzieży, w którym można będzie poszerzać wiedzę o wybitnych Polakach.

Koszt inwestycji to 40-50 mln pln. Inicjatorzy liczą w dużej mierze na wsparcie unijne, ale pragną również zachęcić wielki biznes do finansowego współudziału w projekcie. W związku z tym 15 września odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, zakonu Paulinów oraz znanych osób ze świata kultury i biznesu.

10-09-2008
Nowoczensne projekty domĂłw