Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce

| |
  

W tegorocznym rankingu szkół wyższych przeprowadzonym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”, Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce wyprzedzając swojego największego rywala Uniwersytet Warszawski, który był na pierwszym miejscu przez ostatnie trzy lata.

Czynnikami branymi pod uwagę w ocenie uczelni były: jej prestiż, siła naukowa, warunki studiowania, różnorodność kierunków i umiędzynarodowienie studiów oraz ich dostosowanie do poziomu europejskiego. Oceniano wymianę z innymi krajami, prowadzenie wykładów w językach obcych oraz skuteczność uczelni w przyciąganiu studentów i wykładowców z zagranicy.
 
Z wyników rankingu dumne są władze uczelni. Rektor UJ, prof. Musioł podkreśla, że kluczową strategią rozwoju UJ w najbliższych latach będzie inwestowanie w nowe technologie i badania naukowe, tak aby Uniwersytet Jagielloński mógł śmiało konkurować z renomowanymi uczelniami zagranicznymi.
 
Nowoczensne projekty domĂłw