Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Krakowie

| |
  

W sierpniu 2007 r. Kraków dołączył do ogólnokrajowej kampanii „Polska Bez Barier”, mającej na celu poprawę dostępności obiektów i przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Urząd Miasta Krakowa organizują konkurs pod hasłem „Kraków bez Barier”. Konkurs ma za zadanie promocję rozwiązań architektonicznych i przestrzennych pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że Kraków będzie się stawał miejscem coraz bardziej dostępnym i przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły bez przeszkód korzystać z wszystkich atrakcji turystycznych i kulturalnych oferowanych przez miasto. Sytuacja na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:
 

Dostępność obiektów kulturalnych w centrum Krakowa
dla osób niepełnosprawnychRynek Główny

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w KrakowieRynek Główny, pokryty równą nawierzchnią z płyt i kostki, jest łatwo dostępny dla niepełnosprawnych turystów. Większość sklepów i restauracji w jego obrębie posiada jednak co najmniej jeden stopień. Latem liczne bezbarierowe kawiarniane ogródki.

Natomiast ulice odchodzące od Rynku (poza ulicami wyłączonymi z ruchu pojazdów) mają często dość wysokie krawężniki i wąskie chodniki nachylone w kierunku jezdni. Nieliczne kawiarnie i restauracje są bezbarierowe, większość posiada co najmniej jeden dość wysoki stopień. Również muzea w obrębie Starego miasta nie są w większości przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych znajduje się w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek 25.

Wawel

Zamek na Wawelu z powodu dużej ilości schodów i położenia na kilku kondygnacjach, nie posiada udogodnień dla turystów niepełnosprawnych. Jednak w sezonie zimowym, od 01.10 do 30. 03, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy pracowników muzeum i zwiedzić wyższe kondygnacje. Wizytę należy uzgodnić telefonicznie z Biurem Obsługi Turystycznej.

Planty

Asfaltowe alejki Plant otaczających Stare Miasto są łatwe do pokonania dla turystów niepełnosprawnych, jedyne utrudnienie stanowią krawężniki ulic przecinających Planty.

Kazimierz

Kazimierz nie posiada zbyt wielu udogodnień dla osób na wózkach. Krawężniki nie mają najczęściej obniżeń, nie ma również bezbarierowego dostępu do większości synagog. Niektóre ulice są pokryte nierównym brukiem.
 

Centrum Informacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych

 
W Krakowie działa Centrum Informacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych przy Galerii „Stańczyk” w Krakowie, ulica Królewska 94, w którym prócz informacji dotyczących ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych, można bezpłatnie otrzymać „Niezbędnik niepełnosprawnego turysty”, zawierający szczegółowy opis zabytków i obiektów kulturalnych pod względem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Centrum jest czynne od wtorku do piątku od 12.00 do 17.30. Tel/fax (12) 636-85-84.


Przewodnik „Turystyka bez barier-Kraków”


Szczegółowe informacje dotyczące poruszania się niepełnosprawnych turystów po Krakowie można znaleźć na stronie internetowej: www.niepełnosprawni.pl, która prezentuje internetową wersję fragmentów przewodnika po Krakowie „Turystyka bez barier-Kraków”. Przewodnik został wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zawiera opisy interesujących tras turystycznych, a także praktyczne informacje dotyczące transportu w mieście, ważnych telefonów oraz miejsc noclegowych.


Ulgi w komunikacji miejskiej w Krakowie


Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych za okazaniem stosownej legitymacji:

• Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) lub niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.
• Niewidomi wraz z przewodnikiem
• Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka).
• Dzieci niesłyszące do 16 roku życia
• Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności
• Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z powodu upośledzenia umysłowego, schorzeń narządu wzroku lub schorzeń narządu ruchu wraz z opiekunem.
• Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wraz z opiekunem.
 
Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych za okazaniem stosownej legitymacji:

• Osoby niepełnosprwane z narządu słuchu
• Osoby niepełnosprwane z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy - dawna II grupa inwalidzka.


Parkowanie w strefach dla osób niepełnosprawnych


Osoby niepełnosprawne, posiadające Kartę Parkingową, przyjeżdżające do Krakowa samochodem, mogą parkować z ulgą w strefach płatnego parkowania.
 
Osoba niepełnosprawna ma również możliwość wykupienia ulgowego Abonamentu Postojowego, ważnego od 1 do 12 miesięcy. Miesięczny koszt Abonamentu Postojowego wynosi 2,5 zł. Abonament Postojowy można wykupić w Biurze Strefy Parkowania przy ulicy Retoryka 1. Do wykupienia ulgowego Abonamentu Postojowego potrzebny jest: dowód rejestracyjny pojazdu potwierdzający własność pojazdu lub umowa cywilno-prawna użyczenia pojazdu i oryginał Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej.
 
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Strefy Parkowania, pod numerami telefonów:
(12) 421-74-26, 421-74-29. Biuro jest czynne w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16.


Toalety dla osób niepełnosprawnych


Ogólnodostępne toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się w następujących lokalizacjach:
  • ul. Smocza
  • ul. Powisle
  • ul. Prądnicka
  • Park Jordana
  • Plac Getta
  • Rynek Podgórski
  • Zielony Jar - tymczasowo.

 Hotele przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 
 
Nowoczensne projekty domĂłw