Śladami św. Stanisława

| |
  

Trasa zaczyna się w Archikatedrze Wawelskiej. Pierwotnie była to świątynia romańska ufundowana przez pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Kościół od tamtej pory był wielokrotnie powiększany i rozbudowywany, szczególnie w okresie od XII do XIV w. Jest miejscem koronacji i pochówków kolejnych władców Polski, jak również pochówków zasłużonych Polaków (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski). Na Wieży Zygmuntowskiej znajduje się słynny Dzwon Zygmunta, którego majestatyczny dźwięk towarzyszy najbardziej znaczącym wydarzeniom.

Schodząc z Wawelu, odwiedzamy kościół Bernardynów, zbudowany w XV w., zniszczony w XVII w czasie potopu szwedzkiego i odbudowany w stylu barokowym. Kontynuując spacer nabrzeżem Wisły docieramy do barokowego kościoła św. Michała i św. Stanisława oraz kościoła Paulinów i klasztoru „Na Skałce”. Zgodnie z tradycją, to tutaj w 1079 r. konflikt pomiędzy królem Bolesławem Śmiałym a biskupem krakowskim Stanisławem (znanym również jako Stanisław ze Szczepanowa) zakończył się śmiercią biskupa. Jak głosi legenda, jego poćwiartowane ciało cudownie się zrosło i zostało później należycie pochowane w Katedrze Wawelskiej. W połowie XIII w. katedra stała się centrum kultu św. Stanisława. Co roku w maju uroczysta procesja z relikwiami Świętego wyrusza z Wawelu na Skałkę. W krypcie pod kościołem na Skałce spoczywa wielu sławnych Polaków (Jan Długosz, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Czesław Miłosz).

Ze Skałki kierujemy się ul. Skałeczną do kościoła św. Katarzyny zbudowanego w XIV w. dla Augustynianów i będącego najczystszym przykładem francuskiego gotyku w krakowskiej architekturze. Następnie trasa wiedzie nas na plan Wolnica – dawny Rynek miasta Kazimierz, założonego w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. W jego zachodniej części stoi XVIII-wieczny Ratusz kazimierski, obecnie mieszczący Muzeum Etnograficzne. Nieco dalej znajduje się kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, zbudowany w XIV/XV w.


Nowoczensne projekty domĂłw